Restauratie / Renovatie / Verbouw:

  • Inmeten / scannen en digitaliseren van gebouwen.
  • Maken van bouwkundige tekeningen (2D/3D) ten behoeve van alle fasen van het werk.
  • Aanvragen omgevingsvergunning.
  • Schrijven van Stabu-bestekken.
  • Maken van onderhoudsplannen en elementenbegrotingen.
  • Verzorgen van instandhoudingssubsidies (Brim)
  • Onderzoek en advisering inzake overige subsidieregelingen en voordelen.
  • Maken van adviezen inzake duurzaam (ver)bouwen.
  • Maken van toetsingen bouwbesluit en bouwfysische berekeningen.
  • Bouwbegeleiding.